Cloacade Film
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement vaker aangeboden bij ontslag

Het kan op twee manieren. Het blijft geheim en niemand weet er van of het gebeurt openlijk, meestal met een cursus of testafnames waarmee een nieuwe oriëntatie op de arbeidsmarkt wordt getraind. We hebben het over ouitplacement ofwel herplaatsing of vertrekbemiddeling . Outplacement is geen nieuw fenomeen in het personeelsbeleid, maar wel een verschijnsel dat steeds vaker opduikt. Er gaat tegenwoordig geen reorganisatie voorbij zonder dat er outplacementbureaus aan te pas komen.

Outplacementbureaus

Vroeger richtte outplacementbureaus zich vooral op directie- en managementfuncties in het topkader. Wanneer managers niet goed functioneerde of niet bevielen, wanneer het niet klikte, wanneer het niet goed zat met hun motivatie en/of inzet, of wanneer outplacement om andere redenen gewenst werd geacht bood individueel outplacement dikwijls uitkomst. De laatste jaren is groepsoutplacement, ook wel collectief outplacement genoemd, sterk in opkomst. Daarbij fungeert outplacement veelal als een soort glijmiddel bij het afstoten van boventallig verklaarde medewerkers. De term ‘gedwongen ontslagen’ wordt ook bij voorkeur vermeden. Een veel voorkomend misverstand is dat alle outplacementbureaus banen hebben te vergeven. Dat is niet juist. Slechts enkele outplacementbureuas bemiddelen ook daadwerkelijk voor hun kandidaten.

Een paar jaar geleden heeft de outplacementbranche een eigen branchevereniging opgericht, de de Organisatie Voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL). Inmiddels hebben zich 120 van de naar schatting 850 outplacementbureaus aangesloten. Samen begeleiden ze jaarlijks vele duizenden werknemers naar een nieuwe baan en hale ze vele miljoenen omzet. OVAL benadrukt dat dat outplacement in de meeste gevallen succesvol is, dat wil zeggen met een nieuwe baan voor de in ongenade gevalleb werknemer wordt afgerond. De rest begin een eigen zaak of komt in de WW. Voor hen is een betere employability belangrijk.

Employability? Wat is dat nu weer?

Employability is de mate waarin een werknemer ‘employable’ is ofwel in welke mate een medewerker breed inzetbaar is. Elke ondermer moet immers kunnen inspelen op actuele en toekomstige ontwikkelingen en dat kan alleen met goed geschoolde en gemotiveerde werknemers. Mensen die hun vakkenns bijhouden en op meerdere plekken inzetbaar zijn. Ook dat is van belang in een outplacementtraject. Het gaat dus niet alleen om een nieuwe baan, maar ook om het behouden van een sterke positie op de arbeidsmarkt.

https://www.outplacementverzekering.nl