Cloacade Film
Image default
Gezondheid

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie kan ingezet worden als een effectieve behandelmethode wanneer er sprake is van psychische problemen of een psychische stoornis. Het uitgangspunt bij deze vorm van therapie is gelegen in het voeren van gesprekken tussen de cliënt en diens hulpverlener. Behalve om een individuele cliënt kan het ook gaan om een gezin, een groep of een echtpaar. De doelgroep van psychotherapie zijn zowel kinderen en volwassenen als ouderen. Wat de duur van de behandeling betreft kan deze variëren van kort, wanneer dit mogelijk is tot langdurig als het gaat over complexe problematiek. De ervaring leert dat bij deze laatste groep van cliënten het grootste effect pas optreedt na een jaar van behandelen.

Het doel van psychotherapie

De doelstelling van psychotherapie is erop gericht om psychische klachten te verminderen of ervoor te zorgen dat de cliënt deze beter kan hanteren. Hierbij moet aangetekend worden dat de inzet van de cliënt, naast de inzet van de psychotherapeut even groot moeten zijn om de therapie te laten slagen. Het behaalde resultaat van de psychotherapie is afhankelijk van het soort probleem waarmee men te maken heeft en de eigen mogelijkheden van de cliënt. Tijdens het proces moet deze vaak hard werken en kan hij vele ups en downs ervaren.

Diverse vormen van psychotherapie

Volgens de richtlijnen is psychotherapie de voorkeursbehandeling wanneer er sprake is van stemmings-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen. En hoewel een psychotherapeutische behandeling in een vast stramien besloten ligt wat betreft het hanteren van de therapeutische relatie met een cliënt, kan de therapeut kiezen uit diverse mogelijkheden van behandeling welke afhankelijk van de individuele situatie worden toegepast. Hieronder de belangrijkste vormen van psychotherapie op een rijtje:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Psychoanalyse
  • Systeemtherapie, ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd
  • Kinder- en jeugdpsychotherapie
  • Groepspsychotherapie
https://www.zoma-opleidingen.nl