Cloacade Film
Image default
Rechten

Wat is een inkeerregeling?

De inkeerregeling is een soort zelfonthullingsregeling, het is een formele regeling waarbij de Belastingdienst geen onderzoek doet naar iemands belastingzaken als hij zijn inkomen bekendmaakt en eventueel verschuldigde belasting betaalt. Nederland heeft zich hierin aangesloten bij een internationaal verdrag. Het wordt ook wel vrijwillige openbaarmaking genoemd. Vrijwillige openbaarmakingsregelingen worden voor verschillende doeleinden gebruikt, maar vooral om de door een persoon of onderneming te betalen belasting te verminderen.

De voordelen van de inkeerregeling kunnen als volgt worden samengevat:

  • Vermindering van de te betalen belasting
  • Snellere betaling van belasting; en
  • Verminderd risico om door HMRC te worden onderzocht

Wie komt in aanmerking voor deelname aan de inkeerregeling?

Deze regeling is een initiatief van de overheid om mensen te stimuleren hun offshore investeringen openbaar te maken. De overheid heeft dit initiatief in het leven geroepen als een manier voor mensen om schoon te worden en de juiste belastingen te betalen op hun offshore-investeringen. Dankzij de inkeerregeling kunnen belastingplichtigen die niet eerder inkomsten uit buitenlandse activa of buitenlandse inkomsten van een buitenlandse onderneming hebben gemeld, deze activa, inkomsten en winsten vrijwillig bekendmaken. Je komt dus in deze aanmerking met deze regeling indien je in het buitenland inkomsten hebt gegenereerd.

 

Hoe vraag ik de vrijwillige openbaarmakingsregeling aan?

Een persoon kan een inkeerregeling aanvragen als hij informatie wil vrijgeven die hij in het verleden heeft gedaan, maar die achter zich wil laten. Er zijn twee soorten regelingen: de eerste is een verzoek om gratie en de tweede is een verzoek om strafvermindering. Je kunt een formulier bij de Belastingdienst invullen waar je dit verzoek doet. Vervolgens ontvang je een brief van de Belastingdienst met het verzoek al je inkomsten en vermogen gegevens naar de belastingdienst te sturen en hiervan een overzicht te maken. Hiervan maakt de belastingdienst een berekening, en komt het te betalen bedrag naar voren. De inkomsten uit het buitenland worden hierin niet meegenomen.

https://www.jaeger.nl/expertise/inkeerregeling/