Cloacade Film
Image default
Banen en opleidingen

Projectleider Realisatie

Projectleider Realisatie Openbaar Vervoer

Voor haar openbaar vervoer-projecten is de Provincie Utrecht op zoek naar een:

Projectleider (voorbereiding) Realisatie Openbaar Vervoer
Utrecht, 0,8 – 1 fte

Wie zijn wij

Werken bij de administratief district utrecht betekent een waardevolle bijdrage geleverd aan de uitkomst van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, innerlijk of cultuur, de administratief district speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie een continue factor is. Opgavegericht werken, brandpunt op de omstreken, inwonende en externe coxf6peratie, volledig denken en ruimte voor experimenteren zijn erin onze speerpunten. Ruimte doneren aan ontstaan van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons welslagen.

Het domein mobiliteit
hierbinnen mobiliteit optreden interessante en urgente vraagstukken : ( emissievrij ) publiek transport, snelfietsroutes, verlagen maximumsnelheden, bereikbaarheid, maar ook aanleg en onderhoud van publiek vervoer-infrastructuur ( tram en bus ) en wegen. Er optreden ingrijpende ontwikkelingen en het gaat om figuurlijk sommen geld.

In het domein werken ervaren projectleiders tezamen aan het doorontwikkelen van haar projectmanagement-aanpak. Risico-gestuurd de werkmethode en gidsing oprichten is bovendien het fundament, alsmede verantwoordelijkheden zo laag voorstelbaar beleggen. We werken niet toe naar één maatstaf, als wel naar bewust en expliciet maatwerk per project. In het projectmanagementhandboek dat nu in de maak is, staan de tools beschreven die voorhanden zijn om de projectaanpak vorm te schenken.

Waar kom je te werken
in het team ov-projecten voeren professionals diverse opgaven uit waarbij bijvoorbeeld traminfrastructuur vernieuwd wordt, de reizigersinformatiesystemen op de bus- en tramhaltes vervangen worden, of een nieuwe busstalling of tramremise gebouwd wordt. Het is een team waar ervaren projectleiders en -medewerkers gezamenlijk werken aan het binnenshuis de projectopdracht verwezenlijken van projecten. De ov-projecten waar het team zich op richt zijn geweldig, multidisciplinair en beeldbepalend. Ze kenmerken zich door een uitgestrekte technisch/veiligheidskritische component, een groot bestuurlijk afbreukrisico en een uitgestrekte impact op de omgeving. Kortom, een dynamische projectomgeving waar toegewerkt wordt naar concrete effecten.

Wie ben jij
we zijn op zoek naar een projectleider die de provincie kan helpen om meters te opgraven in het beseffen van infrastructurele projecten op het locatie van openbaar vervoer. Een projectleider die integraal toerekeningsvatbaar is voor het projectresultaat, met affiniteit met projectbeheersing.

We traceren een projectleider met uitvoerings-ervaring, die er lol aan beleeft om deze ervaring in te neerzetten gedurende de realisatiefase. Maar ook iemand die bij projecten in de voorfase al mee kan loeren naar de projectscope en -aanpak. En bovendien tezamen te werken met collega’s die met de planvorming bezig zijn, om zo te bedienen in het formuleren van een scherpe en realistische projectscope. Zo verhogen we in de voorfase al de uitvoerbaarheid van onze projecten. Als de voorbereiding van de projectuitvoering van start gaat, ben jij degene die het project ook metterdaad oppakt en tot uitvoering en aflevering brengt.

Herken je jezelf in onderstaande, dan zijn we op zoek naar jou : je hebt ervaring als projectleider en wordt warm van het doen verwezenlijken van fysieke projecten en in het bijster op het vlak van openbaar vervoer. Je bent beroemd met het werken te een overheidsomgeving en de politiek-maatschappelijke voetlicht die dit voor projecten oplevert. Je opereert op je best in de druk en dynamiek van projecten. Je bent gestructureerd op loop van projecten én hecht betekenis aan coalitie ( zowel in je team als met stakeholders ). Je denkt in structuren, zwachtels, kansen en risico’s en draagt zo bij aan de sturing van projecten en het boeken van gevolgen.

Wat ga je doen
als projectleider is het jouw taak om openbaar vervoer-projecten in de voorbereidings- en realisatiefase uit te voeren. Je doet dit in nauwe samenwerking met openbaar vervoer-experts.

Op voetbeen van een door jou op te poneren plan van aanpak, zorg je voor het doorontwikkelen en translateren van voorlopige ontwerpen naar een overeenkomst voor marktpartijen om het beoogde te doen realiseren. Verantwoordelijkheden die bovendien horen zijn het tot stand doen komen van definitieve ontwerpen, de ro-procedures exclusief de vergunningen, contractering, aanbesteding en het managen van de tenuitvoerlegging.

Je bent de opdrachtgever koers ingenieursbureaus en koers de aannemer. Je zoekt je ( ambtelijk ) opdrachtgever op om te sparren over kansen en risico’s en verantwoord je koers hem/haar over de opmars van het ongelijkheid.

Je bent gehouden voor het projectresultaat en het rustig ( permitteren ) doen van de projecten. Je bent in staat om je teamleden aan te lijnen, effectief te beïnvloeden, en hebt ruime ervaring en kennis van de werkvelden te projectmanagement ( projectbeheersing, afspraak, techniek, omtrek ) om waar nodig sturend op te treden. Mits nodig maak je gebruik van de aanwezige informatie- en escalatielijnen naar de lijnorganisatie.

Wat bieden wij beslissend en verstaanbaar onzichtbaar werk doen in de provincie utrecht!

Het honorarium voor deze functie bedraagt maximaal € 4. 959, 40 bruto per periode op voet van een volledig dienstverband ( schaalniveau 11 ). De provincie utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het individuele keuzebudget van 22, 37 %. Je beschikt als medewerk ( st ) er zelf over dit begroting en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, daarboven op je maandelijkse honorarium.

De provincie utrecht hecht veel herbergier aan een gezonde balans tussen werk en privé en kent een ruime atv-regeling. Daarnaast vinden we het gewichtig dat allen de kans krijgt om naar kapitaal te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom zojuist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om op deze functie te solliciteren. Wat tegemoetzien wij werk- en denkniveau op tenminste hbo- of wo-niveau, bij claim een afgeronde bachelor of master op hbo-/wo-niveau. Tenminste 5 jaar werkervaring, waarvan tenminste 3 jaar als projectleider. Werkervaring in complexe fysieke projecten ( openbaar overbrenging is een pre ). Ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omtrek is een wens. Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden ( enthousiasmerend en samenbindend ). Je hebt ervaring met het simultaan behandelen van meerdere projecten en ( interne ) klanten, die elk een eigen dynamiek en aanmaning inhouden.

Geïnteresseerd in deze vacature? solliciteer direct via het online sollicitatieformulier.

https://nl.nieuwejobs.com/job/q/technisch.html