Cloacade Film
Image default
Rechten

Heb je een naheffingsaanslag btw ontvangen?

Als u een btw-aanslag heeft ontvangen, vraagt u zich misschien af wat u nu moet doen. Als u het niet eens bent met de beslissing van HMRC en denkt dat ze ongelijk hebben, dan kunt u in beroep gaan tegen de beslissing door een formeel beroepschrift in te dienen. Deze brief moet uw naam en adres bevatten en aangeven dat u het niet eens bent met de beslissing van HMRC over uw btw-aangifte. Het moet ook ondersteunend bewijs bevatten dat uw argument ondersteunt. Bent u te laat, dan staat denaheffingsaanslag onherroepelijk vast. U kunt dan enkel de inspecteur nog verzoeken om de naheffingsaanslag ambtshalve te verminderen.

Over welke periode kan een naheffingsaanslag worden opgelegd?

Om derechtszekerheid te waarborgen kan de Belastingdienst niet onbeperkt terug in de tijd om de te weinig betaalde belasting na te heffen. Een naheffingsaanslag kan gedurende een periode van vijf jaar worden opgelegd. Deze periode begint te lopen na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan of de teruggave is verleend. De voorgenoemde periode kan niet worden verlengd in het geval uitstel voor het doen van de aangifte is verleend of later correctieberichten zijn ingezonden. Vijf jaar, blijft dus in beginsel vijf jaar.

Waarom u een belastingaangifte zou moeten indienen

Het indienen van een belastingaangifte is een belangrijke en noodzakelijke stap in het proces van belastingaangifte. Als u uw belastingaangifte nog niet heeft ingediend, moet u aangifte doen voordat het te laat is.

Als u zich afvraagt waarom u belastingaangifte moet doen, volgen hier enkele redenen:

– De IRS heeft regels en voorschriften die moeten worden gevolgd om boetes en boetes te voorkomen.

– Mogelijk komt u in aanmerking voor belastingaftrek of -korting die kan helpen uw belastbaar inkomen te verlagen.

– Mogelijk hebt u geld verdiend uit andere bronnen die op uw belastingaangifte moeten worden vermeld (bijvoorbeeld rente, aandelen en obligaties).

– Het kan zijn dat u kosten heeft die als aftrekpost kunnen worden gedeclareerd (bijvoorbeeld medische kosten).

https://www.jaeger.nl/naheffingsaanslag/